Oferta kosmetyków BeBrave

Reklamacje

  1. Jeśli w otrzymanym produkcie ujawni się wada, Konsument ma prawo do reklamacji.
  2. Od 25 grudnia 2014 r. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (dział II Rękojmia za wady).
  3. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem BeBrave Group Sp. z o.o., ul. Wąchocka 1i, 03-934 Warszawa, email:biuro@bebrave.com.pl, tel. 22 783 42 42 za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub korespondencyjnie.
  4. Można także wypełnić załączony formularz reklamacji i odesłać go na adres mailowy lub korespondencyjny.

 

  1. W sytuacji wystąpienia wady, Konsument może żądać z tytułu rękojmi: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy o ile wada towaru jest istotna. Konsument winien określić swoje żądanie w stosunku do reklamowanego towaru.
  2. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta nie później niż w terminie 14 dni.
  3. Towar niezgodny z umową należy odesłać na adres BeBrave Group Sp. z o.o., ul. Wąchocka 1i, 03-934 Warszawa.

Porównaj